dissabte, 1 de març de 2014

Mystery Quilt Authen-tic -5-

Amb una petita variació al final, Mystery Quilt Authen-tic a punt d’encoixinar.